VỀ CHÚNG TÔI

  • 28/02/2011 Thành lập công ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Minh Hà
  • 2013: Thành lập bộ phận Lắp Ráp
  • 2017: Trở thành Phòng Sản xuất SMT
  • Tháng 02/ 2020: Thành lập nhà máy SMT Minh Hà

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *